Navigace

Obsah

O nás


Co (kdo) je Život PLUS, z.ú.?

Sdružujeme seniory a zdravotně postižené občany, jejich přátele, profesní odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s posláním ŽIVOTA PLUS.


Poslání Života PLUS, z.ú.

Prohlubovat kvality života a přispívat svou činností k řešení specifických problémů seniorů a zdravotně postižených občanů. Umožnit jim aktivně a smysluplně žít ve svém vlastním sociálním prostředí tak dlouhu, jak jen to bude možné.


Cíle  Života PLUS, z.ú.
  • Udržet co největší soběstačnost a nezávislost starých a zdravotně postižených lidí
  • Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů
  • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  • Poskytovat sociální, zdravotní i obecné poradenství, včetně výchovně vzdělávacích programů
  • Snížit počet hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních ze sociálních důvodů
  • Snížit počet čekatelů na umístění v ústavech sociální péče

 

Činnost ŽIVOTa PLUS, z.ú.

Sociální sekce       - tísňová péče

Aktivizační sekce  - seniorská turistika

                           - setkávání seniorů

                           - vzdělávání seniorů

                           - přednášková činnost

                           - dobrovolní pracovníci 

                           - významná výročí členů