Navigace

Obsah

Služby-ceník

Služby


Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany

Projekt tísňové péče pro zdravotně postižené občany a seniory řeší svízelnou situaci výše zmíněných osob. Stále více narůstá bariéra mezi osamělými seniory či zdravotně postiženými lidmi a společností, vyplývající z jejich izolovanosti pro snížení možnosti komunikace ze zdravotních příčin nebo úbytku fyzických a psychických sil. Při jejich zdravotním nebo sociálním omezení a tím částečném vyčlenění ze společnosti jsou tyto osoby odkázány na pomoc osob druhých nebo stálé služby sociálních a zdravotnických zařízení. Mnozí musí opustit svůj domov jen proto, že sami nezvládnou všední záležitosti vyplývající z bydlení nebo údržby bytu. Snaží se řešit svoji krizovou situaci žádostí u svých praktických lékařů o hospitalizace ve zdravotnických zařízeních pro zástupné zdravotní potíže nebo se jejich pobyt v nemocnicích po docíleném zlepšení zdravotního stavu často prodlužuje ze sociálních důvodů, které však nejsou pro hrazení péče zdravotním pojišťovnám uváděny. Zdravotním pojišťovnám se zvyšují náklady za prodloužení hospitalizace ze skrytých sociálních důvodů v léčebných zařízeních a obcím se zvyšují náklady na rozšiřování počtu domovů důchodců a náklady na pobyt jejich klientů.

Člověk ve vysokém věku je i snadným cílem kriminálních činů – násilné vniknutí do bytu, vykradení, přepadení, podvody a další.

Život Plus se snaží o návrat těchto osob do společenského dění a začlenění zpět do normálního života. Pomáhá svým klientům při každodenních problémech, řeší společně nastalé situace a tím těmto osobám umožní žít co nejdéle ve vlastním sociálním prostředí. Pomocí projektu nabízí svým klientům individuální monitorování a péči o potřeby klienta, pomoc při prosazování práv a zájmů, pomoc při řešení akutních krizových situací, kontakt se společenským prostředím, terapeutické služby, poradenství zdravotní i obecné, pomoc při chodu domácnosti, výchovně vzdělávací a aktivizační služby.  

Cílová skupina osob využívající projektu tísňové péče jsou zdravotně postižení spoluobčané a senioři, kteří se obávají náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo mají strach ze samoty, sousedů, prostředí, společnosti. Žít osamoceně tam, kde se necítí dobře, je pro ně frustrující a z domácího prostředí jsou tudíž nuceni, ač nedobrovolně, odejít. Napojením na hlídací monitorovací systém získávají zpět pocit bezpečí, klid a pohodu.          

Systém tísňové péče těmto lidem nabízí po 24 hodin komplex sociálních a zdravotních služeb, snižuje sociální izolaci skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním, působí jako prevence kriminality a patologických jevů a v neposlední řadě zmírňuje sociální znevýhodnění obyvatel v problémových oblastech. Služby jsou poskytovány ve vlastním sociálním prostředí s cílem co nejvíce prodloužit žití klienta v jeho vlastním domově.
 

Ústředna

Ústředna je srdcem celého systému, které zpracovává, vyhodnocuje a  následně předává veškeré zprávy dispečinku, eventuálně přenáší zpět ke klientovi.

Telefonní přístroj


Telefonní přístroj má mimo všech základních funkcí 10 paměťových záznamů a je upraven na tzv. „hlasitý příposlech“, tj. schopnost komunikovat  bez vyzvednutí sluchátka z vidlice.

Bezdrátové tlačítkoBezdrátovým tlačítkem, které nosí klient neustále u sebena krku nebo na ruce, může aktivovat celý systém a ten jej do jedné minuty spojí pomocí hlasitého telefonu s dispečerem z kterékoliv části domu nebo bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu. Pokud je klient v blízkosti telefonního aparátu, může dispečerovi nahlásit svůj problém (např. při pádu a následném poranění má potřebu přivolat lékaře apod.). Službu konající zdravotní sestra podle potřeby okamžitě zajistí potřebnou pomoc pro klienta. Nemusí mít obavy ani v případě, Bezdrátové tlačítkokdyž k rozhovoru s dispečerem z důvodu velké vzdálenosti od telefonu nebo neschopnosti komunikovat, nedojde. Zařízení vyslaný signál zachytí a předá jej na dispečink, kde podle přesných instrukcí operátor zajišťuje potřebnou odbornou pomoc. Nově lze službu využívat také pouze přes mobilní telefon nebo speciální hodinky.

Smyčka časového dohleduV rámci systému návazných služeb se zapojuje také tzv. „smyčka časového dohledu“, která sleduje pohyb po bytě v určitém nastaveném intervalu. Neprojde-li klient okolo čidla v tomto časovém úseku, zařízení opět samo hlásí na dispečink nebezpečí.

Další službu, kterou EZS nabízí, je zabezpečení proti zlodějům, kdy je klient např. hospitalizován, odjíždí k příbuzným nebo do lázní a toto zařízení hlídá jeho byt proti „nezvaným hostům“. Jednoduchým způsobem zařízení před odchodem přepíná do hlídacího režimu a pokud se v době jeho nepřítomnosti v  bytě objeví nezvaný návštěvník, zařízení toto ihned hlásí dispečerovi, který vysílá na místo Městskou policii nebo Policii ČR.

 

V jakých situacích pomáhá tísňová péče svým klientům:

- při náhlém zhoršení zdravotního stavu

- při požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie

- pokud upadnou a nemohou vstát

- nemohou sami dosáhnout na telefon

- nemohou sami otevřít dveře

- nemohou si vzpomenout na důležitá telefonní čísla                    

  (záchranná služba, policie, lékařská pohotovost, hasiči)

- při napadení v bytě

- při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci

 

Jaké další služby poskytuje tísňová péče:

- obecné zdravotní a sociální poradenství

- prosazování práv a oprávněných zájmů klienta

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- zprostředkování kontaktu s rodinou

- pomoc při jednání s úřady

- pomoc při zajišťování případných sociálních dávek

- zprostředkování návazných služeb

 

Cílem našeho projektu je omezení narůstajícího počtu rizik (zdravotního, sociálního a kriminálního charakteru) ohrožujících seniory v jejich domovech, zvýšení pocitu bezpečnosti vybrané skupiny lidí a tím zlepšení jejich psychického, následně i zdravotního stavu, snížení počtu žádostí o umístění v domovech důchodců a snížení počtu dlouhodobých hospitalizací ze sociálních důvodů. Dále systém umožňuje žít této skupině obyvatel co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí za určitých důstojných podmínek.  Tísňový systém lze využít přenosem dat po pevných telefonních linkách nebo pomocí mobilních sítí operátorů fungujících na celém území ČR.    

Signální monitorovací systém provozujeme v současnosti ve Zruči nad Sázavou, v  Kutné Hoře, Kolíně, Čáslavi, Benešově, Světlé nad Sázavou, Táboře, Českém Brodě, Turnově, Litomyšli, Pardubicích, Kralupech nad Vltavou, Svitavách, Sázavě a menších obcích těchto regionů. O službu jeví zájem i další obce. V současné době jsme schopni připojit zájemce v kterékoli části naší republiky.


Aktivizační programy
Seniorská turistika

Organizování autobusových zájezdů jak pro seniory, tak zdravotně postižené občany se těší neustálému zájmu. Přípravu tras, program celé akce, zajištění sociálního zázemí pro účastníky, zajišťují proškolení odborníci z řad dobrovolných pracovníků. Zájezdy pořádáme pouze pro členy ústavu z Kutné Hory, Zruče nad Sázavou a přilehlých obcí.
 

Setkávání seniorů

Ve Zruči nad Sázavou ve spolupráci s Městským úřadem připravují dobrovolní pracovníci jak pro členy Života Plus, tak i ostatní seniory pravidelná i nepravidelná setkání. Jedná se o společenské a kulturní akce, na kterých vystupují žáci Základních uměleckých škol nebo známé osobnosti.
 

Vzdělávání seniorů

Pokračujeme v organizování kurzů na počítačích ve Zruči nad Sázavou. Výuku provádí žáci základní školy za odborného dohledu svých učitelů. Po absolvování kurzu a závěrečných zkouškách obdrží každý účastník kurzu certifikát.
 

Přednášková činnost

Pro zájem z řad členů jsou opět naplánovány přednášky v Kutné Hoře a Zruči nad Sázavou. Přednášející Mgr. Jitka Černá vypráví své dojmy z cest po exotických zemích.

 

Dobrovolní pracovníci

Dobrovolní pracovníci Života Plus spolupracují s vedoucími projektů, aktivně pomáhají při plánování a organizování jednotlivých akcí. Svou prací pomáhají ústavu a sami nabývají sebedůvěry ve vlastní schopnosti a chápou uznání své práce jako odměnu za vynaloženou námahu a časovou náročnost takové činnosti. Srdečně děkujeme našim aktivním dobrovolným pracovníkům, kteří svojí činností dlouhodobě přispívají ke zdokonalení života seniorů v našem ústavu.

 

Jednotlivé druhy činností:

- přátelské návštěvy

- organizační příprava jednotlivých akcí

- průvodci při seniorské turistice

- pořadatelé a organizátoři setkání seniorů

 
Významná výročí členů ústavu

Při příležitosti významného životního výročí blahopřejeme jubilantům osobně nebo písemnou formou.